Contact Us

Store Location

tiberian zdravý obchod
Nábrežná 43/A,
Nové Zámky,
940 01,
Slovensko
View Google Map
Telephone
+421 903 746 795

Informations

HEADERS BREWING s.r.o., IČO:  36 612 227, Ič DPH: SK 20 222 038 10

( Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.36347/N )

Sídlo:
Nábrežná 9172/43A
940 01 Nové Zámky,
Slovenská Republika

Mobil: +421 (0)903 746 795
Email: ahoj@tiberian.sk

IČO: 36612227
DIČ: 2022203810
IČ DPH: SK2022203810


Banka:
Č. účtu: SK45 7500 0000 0040 1985 0441

Konateľ:
Tibor Hlavička
Email: ahoj@tiberian.sk

Orgány dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O. BOX 49A
950 50 Nitra 1
tel.:037/ 7720 001
e-mail: nr@soi.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Slovenská 13
940 30 Nové Zámky
Contact Us
Captcha